Jenny Sundman Coaching

Coachning - Personlig utveckling - Mental träning

Välkommen!

Vill du stärka ditt självledarskap? 

Är du nyfiken på hur du kan öka din livskvalitet?

Vill du ha mer balans och större glädje i din vardag? 

Vill du ta din personliga utveckling till en ny nivå?


Då har du hittat rätt!

"Jag är så tacksam för tiden med Jenny då den har hjälpt mig att få nya insikter, vinklade perspektiv i en positivt konstruktiv och mer hälsosam riktning, samt bytt fokus till det som jag vill agera mer på för ett ökat välmående." - Malin.

Stärk ditt självledarskap på 10 veckor!

Under 10 sessioner lär du dig metoder och får verktyg för att stärka ditt självledarskap. Du lär dig hantera livet på bästa sätt med hjälp av starkare självkänsla, bättre självförtroende och en starkare tillit till dig själv, den du är och dina beslut. 


Genom att stärka ditt självledarskap kommer du:

  • ha större tillit till dig själv och dina förmågor.
  • hantera svårigheter och motgångar i livet på ett bättre sätt.
  • kunna skifta perspektiv och fokusera på det som gynnar och utvecklar dig.
  • känna större tacksamhet över ditt liv så som det är här och nu.
  • ha en mer positiv attityd till livet.

För mer information är du varmt välkommen att kontakta mig så bokar vi in ett först kostnadsfritt samtal och kartlägger ditt utgångsläge för din förändringsresa.

Vad kan du göra redan idag som skapar en positiv förändring i ditt liv?

Coachning för livets alla områden och väsentligheter


Självledarskap


Självledarskap är en grundläggande del av den personliga utvecklingen. Självledarskap handlar om att kunna leda sig själv genom livets med- och motgångar. Det handlar om att ha självkännedom, se sitt eget ansvar och förståelse för hur du hanterar och reagerar på situationer och händelser i livet. Både i stora och små livsområden privat och professionellt.

Nuläge och önskeläge


All utveckling, förändring och förbättring du vill göra i ditt liv har utgångspunkt i nuläget. Önskeläget är där du vill vara i det område du vill utveckla eller förbättra. Gapet mellan nuläge och önskeläge identifierar och synliggör vilka steg som krävs för att ta dig framåt mot ditt mål. Det coachande samtalet hjälper dig som klient att tydliggöra de handlingarna som ligger till grund för förändringsarbetet och som i sin tur ger dig en ny positiv riktning framåt.

Mentalträning 

Alla behöver träna sin mentala styrka och det gör vi för att kunna påverka vårt inre sinnestillstånd oavsett yttre omständigheter. Genom mental träning kan du förändra dina tankemönster. Du lär dig att hantera dina tankar och känslor för att skapa de bästa förutsättningarna för dig och din personliga utveckling.

"Clarity session" - Vad är en clarity session i coaching sammanhang?  Jo, ett tillfälle för ett kostnadsfritt samtal med mig som coach. Ett samtal på ca 30 minuter för att få klarhet i var du befinner dig nu, vart du vill, vad som eventuellt saknas i ditt liv just nu. Du synliggör din väg framåt och vilka handlingar som behövs för att skapa en ökad tillfredsställelse i ditt liv.

Först när vi själva går med på att det går att skapa förändring, kan förändringen ske.


Vad är coachning?


Coachningens mål är att medvetandegöra och uppmuntra till nya handlingar. Coachning är kommunikation och lärande med ett lösningsfokuserat och resultatinriktat förhållningssätt. En kraftfull metod för förändringsarbete med en positiv riktning framåt. Som coach har man respekt och ett stort intresse för andra människor och deras egen utveckling.

Coachens främsta uppgift är att göra klienten framgångsrik i sin egen utvecklings och förändringsprocess. Coachen har som metod att ställa frågor, stötta, spegla och utmana klienten under processen. Det är coachens ansvar att skapa förutsättningar för klienten att nå sina mål.

Coachning ger möjlighet till reflektion, lyfter målbilder, riktningar och värderingar och tydliggör på så sätt det huvudsakliga syftet. Klienten får ett hållbart och långsiktigt lärande om sig själv och utvecklar sin självkännedom och målfokusering.

När kan jag ha nytta av coachning?

Coachningen har ett brett spektra att arbeta utifrån. Det är helt upp till klienten vad hen önskar utveckla, förbättra eller förändra.

Personlig utveckling är en del av livet, den är individuell till både innehåll och struktur. Det kan vara allt från att känna mer glädje och inspiration i livet till att nå någon form av yrkesmässig framgång, för någon annan handlar det om en stärkt självkänsla, bestiga ett berg eller att hitta balans i livet.

Vid dessa typer av frågeställningar hjälper det coachande samtalet klienten att medvetandegöra och synliggöra de handlingarna som ligger till grund för förändringsarbetet och ger en ny positiv riktning framåt.

Hur fungerar det?


I inledningen av coachrelationen är det viktigt att skapa trygghet och tydlighet mellan coach och klient.

Det är klientens agenda som ligger till grund för samtalet. Först benas klientens eller gruppens nuläge ut samt vad det önskade läget är. Därefter ligger fokus på lösningar och actions för att komma framåt i processen.

Det är av stor vikt att coachen har en tydlig närvaro och ett aktivt lyssnande på sin klient. Men hjälp av kraftfulla frågor skapar coachen bland annat medvetande, engagemang och handlingar som tar klienten i rätt riktning. Att vara tydlig i kommunikation och feedback är också en viktig del i processen.

Genom att hjälpa klienten att själv upptäcka nya tankar, känslor och intryck kan coachen skapa ett större medvetande hos klienten. Tillsammans med klienten utformas handlingar för att skapa tillfällen för klientens kontinuerliga lärande och för att kunna vidta nya åtgärder som mest effektivt leder till önskat resultat. 

Vad vill du förändra, förbättra eller utveckla i ditt liv?