Konceptcoachning

Kan du känna utmaningar inom ett eller flera av dessa områden? 

De här 3 områdena är några av de vanligaste förekommande områden som mina klienter finner utmanande och önskar förbättra eller förändra. Koncepten är skapade för att ge dig ett tydligt fokusområde. Med olika metoder och verktyg får du hjälp att skapa den förändring du önskar!

Mer glädje i din vardag - Upplever du att du gärna längtar bort? Att du gärna längtar till helgen, semestern eller annan ledighet? Eller att du ibland längtar bort från ditt liv?

Det är fullt mänskligt att längta bort ibland men om detta är något som du gör ofta kan det vara en idé att se över vad du kan göra för skapa mer glädje i din vardag.

Med mitt koncept "Mer glädje i din vardag" fokuserar vi på hur och vad du kan förändra och förbättra i ditt liv för att skapa mer glädje i vardagen. Det behöver inte handla om stora eller drastiska förändringar utan små nycklar, metoder och verktyg som ger dig rätt förutsättningar för att vara glad och tacksam för livet så som det är här och nu. 

Jämförelsefällan - Jämför du dig ofta med andra? Vänner, grannar, arbetskollegor eller andra i din närhet? Jämför du dig med den du anser vara lyckad/ lycklig? Jämför du dig med vad du ser på sociala medier? Kan du på grund av att du jämför dig med andra människor känna dig otillräcklig, mindre lyckad eller rent av nedstämd?
Och bortsett från de sociala medierna ser du att grannen precis har köpt en ny bil. En bekant berättar att hen har köpt en nyrenoverad lägenhet. Du träffar dagligen din kollega som tränar 5 dagar i veckan, alltid är glad och verkar hantera familjelivet utan några som helst problem... suck!

Konceptet "Jämförelsefällan" är till för att du ska ta dig ur just den fällan. Vi matas idag konstant med inlägg och uppdateringar på hur bra, fint och härligt andra människor har det.

Resor, nöjen, bostäder, träning, perfekta familjer och mycket mycket mer...

Det kommer alltid att finnas någon som har ett större hus, finare bil, mer pengar eller ett "bättre" jobb. Det är oundvikligt. Det är mänskligt att jämföra sig med andra men det gynnar ingen, framför allt inte dig själv. Det är rent av ohälsosamt. När vi förlorar förmågan att se bakom bilder och filter är det lätt hänt att vi tappar bort oss själva, våra egna värderingar och ger jämförelsen utrymme att ta över vår inre kompass och vårt egenvärde.

Konceptet "Jämförelsefällan" ger dig olika verktyg och metoder som hjälper dig att hitta tillbaka till dina grundläggande värderingar. Du synliggör för dig själv vad som är viktigt för dig och vad du vill prioritera i ditt liv. Du lär dig att distansera dig själv från yttre omständigheter och istället fokusera på det som gynnar och utvecklar dig som människa. 

Stärk din självkänsla och ditt självförtroende - Vet du vad skillnaden mellan självkänsla och självförtroende är? 

Det är otroligt viktigt för vårt självledarskap att veta skillnaden mellan självkänsla och självförtroende. Vad som kan ställa till det för oss är att de inte alltid går hand i hand. Du kan ha mer av det ena och mindre av det andra. Du kan ha ett starkt självförtroende men en dålig självkänsla.

Självkänsla är det som är kopplat till dig som person. Den du är som person, ditt egenvärde som människa. När du vet att du duger som du är, och att du är värd att lyssna på. Du får ta plats, du är värd att respekteras och du är lika viktig som alla andra. Att du vet ditt egenvärde oavsett situation du befinner dig i.

Självförtroendet däremot är kopplat till prestation. Din tro på din förmåga att prestera i olika situationer. Du har ett gott självförtroende när du vet att du behärskar och klarar av en uppgift som du ska ta dig an eller blir tilldelad. Du har ett gott självförtroende när du tror på din egen förmåga även i nya situationer.

I konceptet "Stärk din självkänsla och ditt självförtroende" fokuserar vi på hur du med hjälp av olika verktyg och metoder kan göra just detta. Du får synliggöra för dig själv var du befinner dig inom respektive område. Hur skulle ditt liv påverkas av en stärkt självkänsla och ett bättre självförtroende? Vilka möjligheter skulle öppnas i ditt liv med hjälp av en stärkt självkänsla och stärkt självförtroende?