Alla människor besitter enorma resurser och förmågor inom sig. 
Vi behöver bara lära oss att släppa dem fria!

En stark självkänsla, tacksamhet och att lära sig att hantera motgångar är några av grundstenarna till ett bättre liv. Vill du ha förändring i ditt liv är det du som behöver skapa den!

Jag brinner för personlig utveckling, självledarskap och mental träning. Jag hjälper mina klienter att minska gapet mellan nuläge och önskat läge inom livets olika områden. Jag hjälper mina klienter att finna större glädje i sin vardag och känna en större meningsfullhet i sitt liv. Att leva sitt liv på sina egna villkor.

Efter över 10 år inom försäljningsbranschen bytte jag bana. Jag är utbildad coach (ICF-certifierad). Jag har studerat ledarskap, genomfört PUMT (Personlig utveckling genom mental träning) på Uneståhl Education. Jag fortsätter vidareutbilda mig genom Tony Robbins RMT Core 100 training och LMT på Uneståhl Education.

Jag tror på att ta ansvar för sitt liv och att själv skapa det liv man drömmer. Jag tror på genuina möten och samtal människor emellan och att det är en av de viktiga delarna inom personlig utveckling.

Om du kunde göra vad du ville och det inte fanns några hinder, vad skulle du göra då...?