Coachning - Vad, när, hur?

Vad är coachning?

Coachningens mål är att medvetandegöra och uppmuntra till nya handlingar. Coachning är kommunikation och lärande med ett lösningsfokuserat förhållningssätt. En metod för förändringsarbete med en positiv riktning framåt. Som coach har man respekt och ett intresse för andra människor och deras egen utveckling.

Coachens främsta uppgift är att göra dig framgångsrik i din egen utvecklings- och förändringsprocess. Coachen har som metod att ställa frågor, stötta, spegla och utmana klienten under processen. Det är coachens ansvar att skapa förutsättningar för klienten att nå sina mål.

Coachning ger möjlighet till reflektion, lyfter målbilder, riktningar och värderingar. Klienten får ett hållbart och långsiktigt lärande om sig själv och utvecklar sin självkännedom och målfokusering.

När kan jag använda coachning?

Coachningen har ett brett spektra att arbeta utifrån. Det är helt upp till klienten vad hen önskar utveckla, förbättra och/ eller förändra. 

Personlig utveckling är en del av livet, den är individuell till både innehåll och struktur. Det kan vara allt från att känna mer glädje och inspiration i livet till att nå någon form av yrkesmässig framgång, för någon annan handlar det om en stärkt självkänsla, bestiga ett berg eller att hitta balans i livet.

Vid dessa typer av frågeställningar hjälper det coachande samtalet klienten att medvetandegöra och synliggöra de handlingarna som ligger till grund för förändringsarbetet och ger en ny positiv riktning framåt.


Hur fungerar det?

I inledningen av coachrelationen är det viktigt att skapa trygghet och tydlighet mellan coach och klient. 

Det är klientens agenda som ligger till grund för samtalet. Först benas klientens eller gruppens nuläge ut samt vad det önskade läget är. Därefter ligger fokus på lösningar och handlingar för att komma framåt i processen.

Det är av stor vikt att coachen har en närvaro och ett aktivt lyssnande på sin klient. Men hjälp av frågor skapar coachen bland annat medvetande, engagemang och handlingar som tar klienten i rätt riktning. 

Genom att hjälpa klienten att själv upptäcka andra tankar, känslor och intryck kan coachen skapa fler möjligheter hos klienten. Tillsammans med klienten skapas förutsättningar  för lärande och för att kunna vidta nya åtgärder som leder fram till nya möjligheter. 

Coachning ger dig verktyg för att leva ditt liv på dina egna villkor!