Coachning för företag.

Ge era medarbetare möjligheten att nå nya nivåer!

Medarbetare som mår bra och finner sitt arbete motiverande och meningsfullt är det något av det mest värdefulla ett företag/ organisation har. Personlig utvecklingen är en del av livet och ett sätt att växa som människa, både privat och yrkesmässigt. 

Skapa rätt förutsättningar för att era medarbetare ständigt har möjlighet att utvecklas. På så sätt skapar ni en framgångsfaktor för era medarbetare och företagets/ organisationens framtid.

Coachningens mål är att medvetandegöra och uppmuntra till nya handlingar. Coachning är kommunikation och lärande med ett lösningsfokuserat förhållningssätt. En metod för förändringsarbete med en positiv riktning framåt.

Idag är coachning den nya standarden för ledarskap, självledarskap, tillväxt och positiv förändring. Både privat och för företag. Det är dags nu, gör individuell coachning till en del av er framgång!

Vad blir resultatet?

Några av fördelarna med att erbjuda era medarbetare individuell coachning:

Ökad motivation!


Vad som motiverar en medarbetare är högst individuellt, men otroligt viktigt för medarbetarens engagemang.

Genom individuell coachning ges medarbetaren en möjlighet att djupdyka i vad som driver och motiverar hen på sin arbetsplats.

 Hen får förståelse för hur motivationen samspelar med ambition och arbetsinsats.

 Medarbetaren får synliggöra för sig själv hur hen kan påverka och själv styra sin motivation.

Ökad meningsfullhet!


Att känna meningsfullhet i sitt arbete är en avgörande faktor för trivsel och engagemang. 

En medarbetare som känner meningsfullhet i sina arbetsuppgifter, oavsett vad de är, blir en ovärderlig lagspelar och stor tillgång för företaget/ organisationen. 

Genom individuell coachning får medarbetaren synliggöra och uppmärksamma hur hens arbetsuppgifter är en del av ett större sammanhang och på så sätt känna större meningsfullhet. 

Stärkt självledarskap!


En stark självkänsla och ett starkt självförtroende är två av de mest grundläggande delarna för att leva ett bra liv. Det är också grunden till ett starkt självledarskap. 

Att veta sitt egenvärde och tro på sin egen förmåga i sin arbetsroll är precis lika viktigt. 

Medarbetare som ständigt får träna och utveckla dessa sidor blir inte bara förebilder och inspirationskällor för andra utan även era mest värdefulla medspelare. 

Genom individuell coachning får medarbetaren verktyg och metoder för att stärka både sin självkänsla och sitt självförtroende. 

Varmt välkommen att höra av dig så pratas vi vid närmre kring det upplägg som passar just er!

Inspirationsföreläsning

En inspirationsföreläsning är till för att motivera och inspirera. Den ska fylla på med energi och skapa förutsättningar för nya positiva handlingar hos den som lyssnar.

Oavsett ämne eller område är syftet med inspirationsföreläsningen att lämna lyssnaren med insikter som hen kan ta med sig in i sin vardag. Att lämna lyssnaren med ett bestående intryck.

Så oavsett om det är för teambuilding, konferens, kickoff eller ett annat tillfälle så är en inspirationsföreläsning ett bra sätt för att skapa utrymme för mer energi och motivation i vardagen. 

Varmt välkommen att kontakta mig för mer information.